نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

۴ آبان ۱۳۹۸

شرکت برنا الکترونیک شما را به بازدید از غرفه خود درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران دعوت می نماید .زمان: ۹ تا ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ 

مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران،سالن ۳۵

ساعت بازدید:  ۹ الی ۱۷