برگذاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

۱۴ شهریور ۱۳۹۸

شرکت برنا الکترونیک شما را به بازدید از غرفه خود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران دعوت می نماید .

 زمان: ۸ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 

مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

ساعت بازدید:  ۹ تا ۱۸